• Director: Nina F. Grünfeld
  • Producer: Nina Grünfeld og Bente Olav
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Runtime: 65 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 23. april 2016

Nina’s barn

Etter Anschluss i 1938 kjem ei gruppe jødiske born frå Wien til Oslo på somarleir. Når tida er komen for å returnere, har dei politiske tilhøva på kontinentet vorte meir kritiske. Nina Hasvoll bestemmer seg for å ta hand om borna, og etablerer ein barneheim. Ei rørande historie fortald av dottera til ein av ein av dei foreldrelause.