• Director: Mauritz Brekke Solberg
  • Producer: Mauritz Brekke Solberg
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 20 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 21. april 2016

Mommo – en selvrefleksiv dokumentar

Mauritz si mormor har Alzheimer – no vil Mauritz finne ut korleis dette har påverka mormora hans, og resten av familia. «Mommo» er ein film om Alzeimer, identitet og minner – men fyrst og fremst om forholdet mellom ei bestemor og hennar fyrste barnebarn.