• Director: Kristina Chap og Truls Aagedal 2015 Norway Norwegian Norwegian/english if wanted 24
  • Producer: Høgskolen i Lillehammer
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Norsk
  • Runtime: 24 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Mitt siste ønske

«Enten held eg ut til eg døyr av pustebesvær, eller så får eg ta saka i mine eigne hender.»

«Mitt siste ynskje» handlar om livet sitt siste kapittel og set spørsmålsteikn ved dagens situasjon for døyande. Aktiv dødshjelp er pr. i dag ulovleg i Skandinavia. Men korleis ville du ynskje å døy dersom du var uhelbredeleg sjuk?