• Director: Tonje Oliversen
  • Producer: Tonje Oliversen
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk / engelsk
  • Subtitle: Norsk
  • Runtime: 18 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 22. april 2016

Mashallah

Tonje Oliversen kjenner ofte på ei tomheit og rastløyse. Kjensler ho ikkje forstår kvifor ho har. Difor flyttar ho inn hjå ein framand konservativ muslimsk familie og praktiserar Islam saman med familia i ei veke, for å forske på om tru og religion kan gje ho ein form for tryggleik og meining med livet.