• Director: Hilde Merete Haug
  • Producer: Hilde Merete Haug
  • Year: 2016
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 47 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Man kan ikke google inn Gud

Dei færraste veit at nonner kan skravle og le, at dei lagar gummiansikt når dei gjer songøvingar, eller held føredrag om seksualitet! Denne filmen skildrar på ein varm og humoristisk måte liva og historiene til katolske dominikanernonner og fortel om årsakene til at dei tok dette veldig spesielle valet, og om det vanskelege som førte med det.