• Director: Øystein Frøyland
  • Producer: Guro Sollie Hansebakken
  • Year: 2017
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: Norwegian
  • Runtime: 59 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 28. april 2017

Maher midt i dalen

I 2012 flykta Maher frå Syria. No bur han i lille Meldal kommune og drøymer om å bli pilot. Hans viktigaste steg er å kome inn på vidaregåande skule, men krava er høge. Alt blir vanskelegare når minna om Syria kjem snikande. Maher treng no hjelp frå lokale meldølingar for å klare måla sine.