• Director: Kristoffer Kumar
  • Producer: Kristoffer Kumar
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: English
  • Runtime: 15 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 28. april 2017

Mads og mamma

Mads Veslelia vart henta ut av barndomsheimen av mormora fordi mora var rusmisbrukar. I søking etter terapi og førebilete begynte han å rappe, og vart YouTube-stjerne over natta då utanlandske magasin omtala musikken hans. No etter 20 år er mora rusfri, og dei møtest for å ta eit oppgjer med fortida.