• Director: Magnus Hisdal og Daniel Rognes
  • Producer: Maria Rud Halvorsen, Renate Hamm, Camilla Haugland, Magnus Hisdal og Daniel Rognes
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 9 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 28. april 2017

Noen må være konge óg

 

Ein dokumentarfilm som følgjer den sosiale og spøkefulle skomakaren Kalleklev. Dei fleste i byen veit kven han er. Ved første augekast kan det sjå ut som tida har stått stille i Kalleklevs univers, men blir du med inn vil du få deg nokre overraskingar. På godt og vondt; nokon må vere konge óg.