• Director: Andreas Drange Jensen og Karen Hesseberg
  • Producer: TV Haugaland (Ansvarlig redaktør: Øystein Merkesvik)
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 102 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 27. april 2017

Livet på Solstein

På Solstein får menneske som fell utanfor den ordinære arbeidsmarknaden ein ny sjanse til å delta i arbeidslivet. Mange av dei kjem til Solstein med fysiske og psykiske utfordringar, dårleg sjølvtillit og vonde mobbehistorier, men fordi leiinga satsar like mykje på menneskeutvikling som på profitt får dei fleste eit nytt liv, ny livsglede og beviser at arbeid er for alle.