• Director: Christer Steffensen
  • Producer: Christer Steffensen, Lisa Turøy Christiansen
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: English
  • Runtime: 6 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 27. april 2017

Lek

«Ein treng ikkje eit studio for å danse». Dans kan også vere so utruleg mykje meir enn eit underhaldingsmedium som er vakkert å sjå på. «Lek» presenterer ein erfaren dansar si lidenskapelege forhold til dans, hennar tankar om livet og stadige utforsking av rørsla.