• Director: Therese Meyer
  • Producer: Therese Meyer
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 34 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 28. april 2017

La meg fortelle

Ei forteljing om ei jente sine eigne erfaringar med psykisk helse, der me vert teke med inn i hennar verd, kvar ho kjempar med sin eigen psykiske helse, og ein bøn til samfunnet om å kollektivt lyfte på tabuet og stigmaet rundt mental helse.