• Director: Emi Moberg Lundén og Jonathan Ki Lindhult
  • Producer: Emi Moberg Lundén og Jonathan Ki Lindhult
  • Year: 2016
  • Country: Sweden
  • Language: Swedish
  • Subtitle: English
  • Runtime: 59 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 29. april 2017

I skogen

Filmen følgjer to menn med unge hjarte når dei forsvinn inn i dei djupe skogane i Sverige. Det er vanskeleg og framandt, men dei held fram med ein urokkeleg optimisme. «I skogen» er ein historie om venskap, uskuld og alvorleg leik.