• Director: Guro Sollie Hansebakken
  • Producer: Guro Sollie Hansebakken
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 18 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 21. april 2016

Hylekoret og Max

Max Hermansen var i media sitt søkjelys på nyåret i 2015 på grunn av sine islamfientlege ytringar og leiarrolla hans i organisasjonen PEGIDA. I «Hylekoret og Max» får vi eit innblikk i korleis Hermansen tek i mot merksemda som vart sentrert kring han, og kva slags konsekvensar det har hatt for hans liv.