• Director: Anders Sæther
  • Producer: Globus Media
  • Year: 2016
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 46
  • Film
  • | Rokken
  • | 21. april 2016

Hvalen kommer

Kaldfjord i Troms er ei bygd med meir natur enn menneskje. Dei siste fire vintrane har knølkvalen, eit av verdas aller største dyr, gjort sitt inntog i fjorden. Den kjem for å beite på milliardar av sild som fyller fjorden vinterstid. I dokumentaren blir vi betre kjende med menneskja i bygda som følgjer kvalen tettast.