• Director: Olaug Spissøy Kyvik og Aslaug Holm
  • Producer: Tore Buvarp
  • Year: 2016
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 53 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Husokkupantane

Ein feelgood-film om to motstandsdyktige eldre damer som talar politikarane og kommuneadministrasjonen midt imot. Då Kvinnherad kommune måtte spare pengar, vedtok dei å leggja ned og flytta alle bebuarane vekk frå Varaldsøy aldersheim i Hardanger. Men to standhaftige damer på 86 og 95 år nekta å la seg flytta, og vart buande att åleine på heimen.