• Director: Merethe Offerdal Tveit
  • Producer: Merethe Offerdal Tveit
  • Year: 2017
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 39 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 29. april 2017

Hermetisert kjærleik

Morfaren til Merethe har laga eit dikt om brisling, bladsild og mussa. Jakta på kva dette er for noko, sender den uvitande regissøren på ei reise gjennom heimbygda til besteforeldra, Sunde, si fascinerande historie, og eitt år seinare, då morfaren les diktet att, kan ho nikke anerkjennande. Ho kjenner sin brisling. Ho kjenner morfaren sin.