• Director: Karianne Berge
  • Producer: Carsten Aanonsen
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: English
  • Runtime: 55 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 28. april 2017

Granatmannen

Tidleg om morgonen den fjerde februar 1965, i ei stille gate på Skøyen i Oslo, snublar ein student over ein tynn tråd og utløyser ein øredøyvande granateksplosjon. Den første av seks, der den neste er meir farleg enn den forrige. For første gong sidan 2. verdskrig opplevde Oslo ein terror som kom innanfrå deira eige samfunn.