• Director: Fredrik Lian
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 40 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 23. april 2016

Gjennom nåløyet

I «Gjennom nåløyet» fylgjer vi tre håpefulle studentar gjennom eit semester med årsstudium i psykologi ved Universitetet i Bergen, som alle drøymer om å  bli psykolog. Gjennom deira historier får vi eit unikt innblikk i kva det verkelig tyder å brenne for noko, å ofre alt i ein periode av livet, vel vitande om at den iherdige innsatsen kan vere forgjeves.