• Director: Maren Victoria Thingnæs
  • Producer: Maren Victoria Thingnæs
  • Year: 2015
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: English
  • Runtime: 25 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 27. april 2017

Gentle

Møt Maren Victoria Thingnæs og hennar dokumentar om sin far, jazzmusikaren Frode Thingnæs. Far og dotter var nært knyte til kvarandre. Maren har i samtalar med Frodes musikarkollegaer og djupdykk i NRKs arkiv, følgt hans musikalske reise frå han var heilt ung, til hans bortgong i 2012.