• Director: Kristine Gausereide Jacobsen
  • Producer: Aksel Storstein
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Norsk
  • Runtime: 40 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Familiearven

Einar har arva eit av Noregs eldste høgfjellshotell, men som singel er han avhengig av foreldra si hjelp. Den einaste måten han kan føre familiearva vidare på er å finne ein kjærast som vil drive hotellet saman med han. Men når Malin kjem inn i biletet stend ho ovanfor eit stort val. Kan ho tenkje seg eit avsidesliggande liv på fjellet?