• Director: Sebastian Holsen
  • Producer: Gunnar Strøm
  • Year: 2017
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: Yes
  • Runtime: 35 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 28. april 2017

Et sykehus for Spania

 

Den spanske borgarkrigen var eit blodig kapittel som stort sett er gått i gløymeboka i den norske bevisstheita. Filmen handlar om tre av dei norske legane som drog for å etablere eit sjukehus i byen Alcoi. Historia er fortalt av borna deira og supplert av eit unikt biletemateriale og kunnskap frå ekspertar.