• Director: Elsa Kvamme
  • Producer: Elsa Kvamme og Njål Lambrechts
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 58
  • Film
  • | Rokken
  • | 21. april 2016

Einars forvinningsnummer

I 2007 fekk psykolog Einar Lunga diagnosa prostatakreft med spreidning. Han trudde ikkje han hadde lenge att, men så skreiv han ein song om at ein kan gå seg frå alle sjukdomar. ”Å gå med seg sjølv” blei ein måte å fordøye dei store endringane som skjedde både fysisk og psykisk, ikkje minst då hormonbehandlinga tok seksuallivet.