• Director: Kristin Heien Børnes
  • Producer: Trude Refsahl
  • Year: 2016
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 29 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 23. april 2016

Dyrevenn

I denne heilt nye episoda av «Dyrevenn» får ei familie besøk av ein hund for å finne ut korleis det faktisk er å ha kjæledyr. Det blir konkurranse der det er om å gjere å få med seg eit dyr gjennom ei hinderbane på kortast mogeleg tid, og Malin reiser til Langedrag for å sjå om det er mogleg å bli ven med ville dyr.