• DokFokus
  • | Rokken
  • | 29. april 2017

DokFokus: når fiksjon og dokumentar møtast

Kor mykje kan grensene for dokumentarfilm utvidast når det gjeld bruk av rekonstruerte scenar, iscenesetjing og animasjon? Kva for reglar i dokumentarfilm kan til fordel verte brote, og kan bruken verte uforsvarleg?

For å diskutere dette aktuelle temaet, har me Tommaso Mottola frå Karenina & I og David Kinsella frå The Whisperers.

//

Is there a limit when it comes to using fiction techniques in documentaries, such as animation, staged events and reconstruction? What kind of rule breaking is in favor of the film, and when is it no longer justifiable?

To discuss this current topic, we have Tommaso Mottola from «Karenina & I» and David Kinsella from «The Whisperers».

This event will be held in english.