• Director: Juan Reina
  • Year: 2016
  • Country: Finland / Norge
  • Language: Finsk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 85 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Diving Into the Unknown

Vinteren 2014 omkom to finske sportsdykkarar i ei undervassgrotte i Noreg. Å hente ut dei omkomne er for farleg og krevjande for politiet, og blir avlyst. Dei fire overlevande set difor ut på eit hemmeleg oppdrag for å hente ut venene sine trass den høge risikoen