• Director: Emilie K Beck
  • Producer: Den Norske Tv-skolen
  • Year: 2014
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Runtime: 20 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 23. april 2016

Det kommer båter

Å ta båt via Tyrkia til Hellas er ein av dei mest brukte fluktrutene for flyktningar i vår tid. Det er også ein av dei farligaste rutene. Ein gjeng norske frivillige har reist ned til Lesvos i Hellas for å ta i mot flyktningar som rømer frå krigen i Midtausten. Dette er ein givande, men emosjonell jobb for nordmennene.