• Director: Trine Lise S. Helgerud
  • Producer: Trine Lise S. Helgerud
  • Year: 2015
  • Country: Norge / Tyrkia
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 34 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 21. april 2016

Det fryktligste som kan tenkes

I 1905 reiser sjukepleiaren Bodil Biørn frå Christiania til Det osmanske riket (dagens Tyrkia), med eit kall om å hjelpe dei undertrykte armenarane der. Ho blir eitt av få skandinaviske vitne til eit folkemord der mellom 800.000 og 1,5 millioner armenarar vert drepne i 1915. Hundre år etter er ikkje folkemordet anerkjent av verken Tyrkia eller Noreg.