• Director: Kristian Paulsen
  • Producer: Kristian Paulsen
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Runtime: 58 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 27. april 2017

Bybonden

Ein haustar som ein sår – også midt i byen. I 2016 verte Andreas Capjon tilsett som Oslos første Bybonde, med mål om å dyrke opp ein setervoll midt i Oslo. Sjå kva som skjer når byfolket får moglegheiten til å få jord under neglene midt i mellom Barcode og Oslofjorden.