• Director: Weronika Nitsch
  • Producer: Weronika Nitsch
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: Norwegian
  • Runtime: 9 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 29. april 2017

Bjarne begraver lykke

«Bjarne begraver Lykke» er ein rørande og litt absurd historie om å nærme seg ein anna verd enn den ein sjølv høyrer til. Det er ein forteljing om å vere vener med nokon som er annleis. Ein forteljing der to ulike menneske vert satt under press i møte med nytt liv-og død.