• Director: Jon Haukeland
  • Producer: Ingvil Giske
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: English
  • Runtime: 100 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 28. april 2017

Barneraneren

 

Etter å ha verte dømt for medverknad til ran må 15 år gamle Noah flytte frå Haugenstua i Groruddalen, til sin far i Bærum. Regissøren har følgt Noah og kameratane sidan 2013, og skildrar deira band til kvarandre på ein måte som gjer det lett for publikum å leve seg inn i hovudpersonen sine indre kvalar.