• Director: Emilie K Beck
  • Producer: Den Norske Tv-skolen
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Runtime: 10 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 21. april 2016

Bare Marius

Marius er 28 år og har Down’s syndrome. Han har budd heile livet sitt heime, men no skal han for fyrste gong flytte heimafrå. Vi fylgjer reisa hans ut av guterommet, og inn i sjølvstende.