• Director: David Alræk og Henrik Angermund
  • Producer: SJAU AS
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Ingen
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 33 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 23. april 2016

Aurland Heartbeat

«Aurland Heartbeat» er eit kunstprosjekt som kombinerer elektronisk musikk, film, idrett og natur på same scene. Utgangspunktet er eit ynskje om å formidle korleis det er å gjennomføre ein ekstrem idrettsprestasjon gjennom lyd og bilete, med fokus på utøverane sitt hjarte og puls. Prosjektet er ein visuell leik som framførast med live musikarar. Førebu deg på ein dokumentar du aldri har sett før.