• Director: Ragnhild Sørheim
  • Producer: Thorvald Nilsen
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 15 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 22. april 2016

Asylbarna: Farida

I februar 2015 blei niåringen Farida sendt ut etter å ha budd nesten fire år i Noreg. Ho gjekk på Dokka barneskule, men no står pulten hennar tom. Farida har aldri vore i Afghanistan før, og kjenner ikkje språket eller kulturen. Korleis har ho det i Kabul?