• Director: Charlotte Thiis-Evensen
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 21 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 22. april 2016

Arven

Christian har eitt år att å leve, eitt år til å bli kjend med sin nyfødde son Philip, og eitt år til å sikre at Philip får moglegheita til å bli kjend med han. «Arven» er ein film om forholdet mellom far og son. Kva er viktig å bringje vidare, og kva er det viktigaste ein kan arve?