• Director: Frode Vestad og Kristian Landmark
  • Producer: Bjørn Enes
  • Year: 2016
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 26 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 23. april 2016

Angsten for et helt alminnelig liv

Ein skal vere kreativ, suksessfull og lukkelig. Krava er skyhøge. Det å ikkje lukkast, følest som å feile. Fallhøgda er stor. Det er skamfullt når ein ikkje får draumejobben. Angsten blir eit problem. Ein er redd for å feile i oppgåva som er sjølve livet. Vilde sine betraktningar rundt dette er fullt av alvor og svart humor.