• Director: Sverre Kvamme
  • Producer: Sverre Kvamme / Nordland kunst- og filmfagskole
  • Year: 2016
  • Country: Norway
  • Language: Norwegian
  • Subtitle: English
  • Runtime: 26 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 27. april 2017

Albatross

Ein ung regissør dokumenterer dei siste månadane i bestefaren sitt kvardagsliv på Bønes. Bestemora tek vare på bestefaren på ein kjærleg og humoristisk måte. Filmen tek opp store tema som kjærleik og død.