• Director: Paul Tunge & Egil Håskjold Larsen
  • Producer: Egil Håskjold Larsen & Paul Tunge
  • Country: Norway
  • Runtime: 27 min
  • Film
  • | Samfunnshuset
  • | 27. april 2017

Ad Astra

«Ad Astra» er ein poetisk studie av norsk kyrkjearkitektur frå 1950- til 1970-talet. Posisjonen til kyrkja i Noreg har alltid vore veldig sterk, men no står kyrkjene tomme. Men deira slåande struktur og arkitektur er ein sterk representant for korleis tida har forandra seg.