• Director: Ane Lyngstad Oltedal
  • Producer: Universitetet i Stavanger
  • Year: 2015
  • Country: Norge
  • Language: Norsk
  • Subtitle: Ingen
  • Runtime: 28 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 23. april 2016

Å kunne falle

Ungdomsskuleelevane Meklit og Aleksander har det ganske bra. Det svarer dei i alle fall om nokon spør. Ein dag meldar dei seg på ein workshop der dei skal lage ein film om mobbing. «Å kunne falle» er ein dokumentar om ungdom, tillit og einsemd – og eit forsøk på kontroll.

Denne filmen er barnevenleg.