• Director: Tom Heinermann og Erling Borgen
  • Producer: Tom Heinemann og Erling Borgen
  • Year: 2016
  • Country: Danmark / Norge
  • Language: Engelsk
  • Subtitle: Engelsk
  • Runtime: 58 min
  • Film
  • | Rokken
  • | 21. april 2016

A Heart That Never Dies

Journalistar, advokatar, politiske aktivistar, menneskerettsorganisasjonar og andre kjempar ein dagleg kamp mot korrupte regime, og myndigheiter som undertrykkjer ytringsfridomen eller bryt grunnleggjande menneskerettar. Her er historia til seks av desse menneskja – seks historier som vil røyre ved hjartet ditt og få deg til å tenkje.