f The Norwegian Documentary Film Festival - 20 years with Documentary Films – 20. to 24. April

20 years with Dokfilm – 20. to 24. April

Worlds most friendly documentary film festival turning 20 years!

Information

Open Close

What is Dokfilm?

 

The Norwegian Documentary Film Festival, or Dokfilm as we call it, is the largest and oldest festival for Norwegian documentary films. The festival was arranged for the first time in 1997, and has since then been an event where filmmakers and the audience meet every spring in beautiful Volda. In 2016 we will be celebrating, as this is the 20th time the festival is being arranged!

Dokfilm aims to show the best of Norwegian documentary film and to promote young film makers. We want to be a place for Norwegian documentarists and that the audience will open their eyes to what Norwegian documentaries has to offer. Four prizes are awarded during the festival – Best feature documentary, best short documentary, best student production and the audience award.

During Dokfilm it will also be arranged different seminars and activities, and we have our own festival café, where you can buy breakfast, lunch and dinner for a low price. We also have a private festival area with DokumenBar, and outdoor tent where you can meet other visitors in the spring weather.

Voluntary students from Volda University College are the ones who make this festival possible, with good help from sponsors and the people of Sunnmøre. Dokfilm is an ideal festival with soul. We think that the fresh air is a better with with Dokfilm then commercials, and we want everyone to have the opportunity to attend to our festival. Therefore we have a very cheap festival ticket (200 NOK) that everyone can afford.

We are proud of our festival, and we will do our best to make sure you enjoy it as well!

Photo: Silje Slang Lutnæs

Be a volunteer!

Open Close

You meet a lot of new people and get to have tons of fun working with the festival! In return you get the festival pass for free and guaranteed a chance to buy a ticket for the Saturday party. Get in touch with Frivillig Dokfilm on Facebook if you have questions 🙂

Pitchetevling

Open Close

Pitchtevling

Me oppmuntrar alle som har ein dokumentarfilmidé til å melde seg på Pitchetevling 2016.

For fjortande år på rad held me pitchetevling under Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda. Her får filmskaparar høve til å presentere ein dokumentarfilmidé for eit panel i bransjen. Sju prosjekt vert valde ut til å leggje fram sin idé. Det vert sett av 6 minutt til presentasjon og 5 minutt til spørsmål frå panelet.

Meir info kjem!

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med nestleiar Jakob Wessel Hildrum.

Tlf: 94320341 eller e-post: nestleiar@dokfilm.no

DokTalent

Open Close

Me inviterer unge filmtalenter til dyst i Volda under Den Norske Dokumentarfestivalen og DokTalent. Den årlege kortfilmkonkurransen for elevar ved vidaregåande- og folkehøgskule vil foregå onsdag 22. april.

Konkurransen gjev elevane høve til å ta sine fyrste steg inn i rolla som samfunnskritiske filmskaparar. Me ynsjer eit ope tema for konkurransen og vil ha filmar som tek for seg temaet «mangfald». Me vil at ungdomane skal lage filmar som viser kva mangfald er for dei. Dette gjev ein sjanse til å uttrykkje unge røyster, ein del av folkesetnaden som ofte vert oversett i det offentlege ordskiftet.

Ti filmar vert plukka ut og vist fram under festivalen, onsdag 20. april. Framsyninga vil vere open for alle, og me håpar at mange klassar vil ta turen både for å oppleve talentfilmane og ein framifrå og lærerik filmfestival. Ein jury, med høg fagleg kompetanse, vil her kåra vinnaren av DokTalent 2015.

Elevane bak vinnarfilmen vert premiert (meir info om premien kjem seinare). Frist for innsending til konkurransen er 25. mars 2015.

Filmen kan leverast digitalt eller per post, hugs å merke filmen med navn, skule og alder på dei som har vore med å laga filmen. Du kan få lenke til å laste opp filmen viss du sender epost til nestleiar.

 

Ynskjer de å levere per post, send ein DVD til:

Høgskulen i Volda v/Den Norske Dokumentarfilmfestivalen

Merk: «DokTalent»

Postboks 500 6101 VOLDA

 

Har de spørsmål som gjeld konkurransen eller festivalen, ta berre kontakt med nestleiar Jakob Wessel Hildrum.

E-post: nestleiar@dokfilm.no

Tlf: 94320341

Informasjon om filmen:

Tittel

Regissør

Skole (valgfritt)

Produksjonsår

Visningsspråk

Undertekster

Lengde

Infotekst (hva handler filmen om)

Vedrørende filmen

Lenke til filmen (youtube, vimeo e.l.)

Eventuelt passord til filmen:

Bilde til filmen (last opp fil)

Kontaktinformasjon

Navn på ansvarleg kontaktperson (lærer eller produsent)

Telefon

E-post

Kommentar

Award Winners of 2015

Open Close

Gullflugeprisen

Prisen for beste lange film gjekk til Jag ser dig av Sylvelin Måkestad. Filmen handlar om reisa til ei ung, blind tenåring mot å verte vaksen. Ei intim og sterk historie om ei modig jente som nektar å vere eit offer og som vågar brøyte ny mark.


Ildflugeprisen

I am Kuba av Åse Svenheim Drivenes vann prisen for beste korte/mellomlange film. I denne oppvekstfilmen møter me tretten år gamle Kuba som får ansvaret for å passe på velsebror når mor og far forlèt Polen for å jobbe utanlands. Oppgåva er ikkje enkel når Kuba sjølv må takle sine eigne utfordringar som tenåring.


Nymfeprisen

Prisen for beste studentfilm vart gjeven til Mari Storstein for Forestillinger om frihet. Med seg sjølv som utgangspunkt undersøkjer ho kva fridom tyder. Filmen fortel om tre kvinner som alle er avhenginge av brukarstyrt personleg assistanse. Trass i at rettane knytt til BPA skal vere dei same over heile landet, er det svært ulik praksis frå kommune til kommune.


Publikumsprisen

Pels av Ola Waagen vart røysta fram som vinnar av publikumsprisen. Ei gruppe dyrevernarar arbeider i årevis med å avdekkje pelsdyrnæringa. Dette skapar medieoppslag og debatt, men bransjen slår alltid attende. Ei ny tilnærming trengst. Dimed kontaktar han ein farm, seier han vil starte oppdrett og ber om opplæring. Så filmar han heile opplæringa med skjult kamera.

 
Filmar som også utmerkte seg og fekk heiderleg omtale var Idas dagbok, Drømmen om Europa, Apophenia, Camp solskinn og My Homeland.

Contact

Open Close