Meny Lukk

Daniel og Simen

Brødrene Daniel og Simen driv ein stor YouTube-kanal, til tross for at dei lider av den brutale muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi. Dei får tusenvis av fans, men opplever også massiv nettmobbing – noko dei vil motarbeide for å hjelpe andre.

//

The brothers Daniel and Simen run a big YouTube channel, despite the fact they suffer from the brutal disorder Duchenne’s muscular dystrophy. They have thousands of fans, but are also massively cyberbullied, something they want to fight against, to help others.

DIRECTOR: Christer Sev
COUNTRY: Norway
YEAR: 2018
RUNTIME: 58m