Meny Lukk

Code of trust

Blokkjeden er teknologien som potensielt kan forandre verda. I ei verd av mistillit er det lett å miste gangsyn, men kva om tillit kan implementerast i ein kode?

//

Blockchain is the technology that can potentially change the world. In a world lacking of trust, it’s easy to lose track of thought, but what if trust could be implemented in a code.

DIRECTOR: Bår Tyrmi
COUNTRY: Norway
YEAR: 2018
RUNTIME: 90m